АКАДЕМИЯ 18-2
Академия 18-2 е част от Летен университет  и има за цел да представи академичната част на програмата. Участвайки в програмата на Академия 2018 можете да надградите своите компетенции. Бъдете активни!

 В процес на разработка!